Vali sobiv kindlustus

Vee peal liigeldes on oluline silmas pidada üldisi ohutusnõudeid, veeliikluse reegleid ning konkreetses sõidupiirkonnas kehtivaid piiranguid ja eeskirju. Vaatamata sellele võib ebasobivate asjaolude kokkulangemisel toimuda ikkagi õnnetusi, seetõttu on kindlustus igati kasulik.

Veesõiduki kindlustamisel uuritakse kõigepealt kindlustava isiku ja väikelaeva andmeid. Kindlustusseltside pakkumised on erinevad ning arvesse võetakse mitmesuguseid lisategureid. Lisaks võib tekkida küsimusi senise meresõidukogemuse, kahjujuhtumite, maismaal transportimise, kodusadama asukoha ja ka laeva talvise hoiustamise kohta. Kindlustuspoliisil tuleb välja tuua missugune on veesõiduki kasutamise eesmärk – kas väikelaeva kasutatakse isiklikuks tarbeks või kommertssõitudeks, annab nõu Iizi blogi.

Kindlustusseltsid soovivad enamasti teha kindlustuse terveks aastaks ning nii on ka omanikul kindlus, et ka talvel väikelaev kaitstud on. Hinnates veesõiduga seotud riske, oleks mõistlik sõlmida lisaks ka väikelaeva vastutuskindlustus, mille hüvituspiiriks valitakse enamasti 200 000€.

Täiskaitsega kindlustuse korral on alus kaitstud olukordade eest nagu torm, tuul, tulekahju, vargus, vandalism, plahvatus, pikselöök, karilesõit, veekogu põhja riivimine, kokkupuude mistahes liikuva või muu objektiga. Väikelaeva kindlustus kehtib kogu laevale, sh mootorile ja laeval olevale varustusele, kui see on märgitud poliisile.

Enne kindlustamist soovitaks hoolikalt tutvuda erinevate kindlustusandjate väikelaeva kindlustuse tingimustega, et leida just selline kindlustus, mis vastaks konkreetse väikelaevaomaniku soovidele ja huvidele.