Uus navigatsioonihoiatuste rakendus aitab ohutult veel liigelda

Veeteede Ametil valmis uus veebipõhine navigatsioonihoiatuste rakendus annab veeliiklejatele operatiivse ülevaate kehtivatest navigatsioonihoiatustest Eesti vetes nii nende iseloomu kui ka asukoha järgi.

Rakenduses koostatud hoiatused edastatakse avaldamisel automaatselt Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele (RIKS), kelle vahendusel jõuavad navigatsioonihoiatused Tallinna Raadio mereraadioside VHF-kanalitel perioodiliselt veeliiklejani. Samuti saadab rakendus navigatsioonihoiatused, mis puudutavad rahvusvahelist laevaliiklust, automaatselt Rootsi Mereadministratsioonile, kes haldab infot Läänemere ühtses navigatsioonihoiatuste süsteemis NAVTEX.

Uue rakenduse eelis on, et info kehtivate navigatsioonihoiatuste asukohtade kohta on ülevaatlik ja ühe pilguga hoomatav. Veeliikleja saab ülevaate, millised hoiatused on hetkel laevale lähemad või võivad eelseisval reisil laeva teekonna läheduses ette tulla. Navigatsioonihoiatused on nii kaardil kui hoiatuste nimekirjas klikitavad ning avanevad seejärel, andes kasutajale täpse hoiatuse sisu. Uus süsteem aitab veeliiklejaid, kes teevad küll info kogumisel süsteemselt ja järjepidevalt tööd ja on raadioteateid vastu võttes tähelepanelikud, kuid võivad jääda ajahätta info kaustadesse või navigatsioonikaartidele kandmisel. Rakendus kuvab ainult kehtivaid hoiatusi ning aitab võimalikke infolünkasid vähendada.

Ka väikelaevajuhtid saavad end kehtivate hoiatustega kurssi viia enne merele minekut.

Navigatsioonihoiatuste rakendus on kättesaadav aadressilt http://gis.vta.ee/navhoiatused/. Navigatsioonihoiatused avaldatakse nii eesti kui inglise keeles. Hoiatuse keel on rakenduses valitav. Rakendus vajab töötamiseks andmesideühendust ehk internetti ning on kasutatav kõikides operatsioonisüsteemides ning nutiseadmetes.

Navigatsioonihoiatuste rakenduse taustakaardiks on võimalik lisaks vaikimisi hallile kaarditaustale valida Veeteede Ameti ametlikud elektroonilised navigatsioonikaardid, mis annavad hoiatuse asukohast ning sellega seonduvatest navigatsioonitingimustest täpsemat informatsiooni. Kaardivaate valik toimub rakenduse paremal ülanurgas olevast väiksest kaardiaknast.