Revali Merekool pääses maailmakaardile

Foto: Küllike Rooväli

Autoriteetne avamere naftatootjate maailmaorganisatsioon OPITO tunnustas Eesti Revali merekooli uued õppesuunad vastavaks nende standardile, mis tähendab, et siin omandatud teadmised on aktsepteeritud kogu maailma naftaväljadel.

Esmajoones puudutab see Revali merekooli uusi õppesuundi ja uut treeningkeskust, kus on võimalik teha läbi koolitus vette kukkunud ja uppunud helikopterist pääsemiseks. Tegelikult on õppesuund laiem, hõlmates ka enesepäästet, tuletõrjeharjutusi ja muud.

Tallinnas asuv Revali Merekool teatas kolmapäeval, et sai kätte OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) kinnituse, et nad läbisid edukalt auditi, mis lubab läbi viia avamere energeetikasektori ohutusalast baaskursust, vette hädamaandunud helikopterist pääsemise kursust ja õppida evakueerumist põlevalt tuulegeneraatorilt või puurtornilt.

Eriliseks muudab sertifikaadi fakt, et konkreetset õpet pakutakse üle maailma vaid 113 õppekeskuses.
„Revali Merekool täitis suure valge laigu, mis Põhja Euroopas ja Euroopa kirdeosas laiutas – nimelt asub lähim sarnase heakskiidu saanud keskus 1000 kilomeetri kaugusel,” lausus Revali Merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno. “Taanis. Soomes, Rootsis, Norras, Balti riikides, Poolas ega Venemaa lääneosas keegi sellist akrediteeringut ei oma.“

http://www.opito.com/training-providers

Koolitus, mida Revali Merekool oma kavva lülitab, on mõeldud neile, kes töötavad või plaanivad tööle minna avamereenergeetika sektorisse, sealhulgas avamere tuuleenergeetikasse. Näiteks kopteri hädamaandumise õpe on mõeldud neile, kes töötavad puutornidel, laevadel ja avamere tuuleparkides, aga ka neile, kelle igapäevane amet on seotud helikopteril lendamisega.

„Koolituse ampluaa on tõepoolest väga lai. Mulle teeb eriti heameelt see, et avamereenergeetika ohutustemaatilise õpetuse veelgi kõrgem tase sillutab teed ka meie regioonile olulise majandusharu ehk avamere tuuleenergeetika üldisemale arengule,“ tõdes Hinno.

Lisaks eestimaalsete koolitamisele võimaldab uus OPITO tunnistus pakkuda spetsiifilist ja standardile vastavat ohutuskoolitust kogu regioonis, näiteks Läti, Soome, Rootsi, Poola, Leedu ja Venemaa ettevõtetele.

1989. aastast tegutsev Revali Merekool pakub merendus- ja mereohutusalast koolitust huvilaevnikele, vabatahtlikele merepäästjatele, jõustruktuuridele, laevandusettevõtetele ja meremeestele.