OLAS – nutikas abivahend MOB-olukordade lahendamiseks

GPS-ga varustatud nutiseadme baasil üles ehitatud personaalsete MOB-andurite süsteem OLAS võimaldab viia miinimumini aja, mis kulub inimese üle parda kukkumise märkamiseks, intsidendi asukoha fikseerimiseks ning päästemanöövri alustamiseks.

Inimene üle parda (MOB) on üks ohtlikumaid situatsioone, mis meresõidul võib tekkida ning enamusel juhtudest sõltub vette kukkunud inimese pääsemine peamiselt sellest, kui ruttu tema kadumist märgatakse ning kui kiiresti ja täpselt suudetakse päästeoperatsioon läbi viia.  

Kui üle parda kukkumine toimub hea nähtavusega päevasel ajal ja rohkearvulise meeskonnaga aluselt, märgatakse õnnetust tavaliselt koheselt ning tõenäosus eduka päästeoperatsiooni õnnestumiseks on suur. Piisava ettevalmistuse ja õige tegutsemise korral tuleb päästemanöövriga (loodetavalt!) toime aluse meeskond ise ning kui üle parda sattunud inimene veel ka päästevesti kannab, pääseb ta reeglina vaid ehmatuse ja karastava suplusega.

Kuid väiksema meeskonnaga, pikematel sõitudel või vahetustega vahi pidamisel võib juhtuda, et meeskonnaliikme kadumist ei märgata mitme minuti või isegi pikema aja jooksul. Eriti öisel ajal, kui osa meeskonnast puhkab. Mida kaugemale vette kukkunust on alus eemaldunud, seda keerulisem on meeskonnal tuvastada vette kukkumise täpset hetke  ja asukohta ning lainetaval merel ei ole vees olijat kuigi kerge märgata. Laial veealal ning halva nähtavusega võtab päästeoperatsiooni läbi viimine palju aega. Jahedama kliimaga vetel on üle parda kukkunu pääsemislootused sellisel juhul üpris väikesed.

Mereõnnetuse asukoha tuvastamiseks on välja töötatud mitmeid abivahendeid alates veekindlatest sideseadmetest ning lõpetades MOB / PLB majakatega. Nüüd on neile lisandunud lihtsam ja soodsam nutiseadmepõhine lahendus OLAS.

Kuidas OLAS töötab?

OLAS on kombinatsioon nutiseadmest ning sellega bluetooth kaudu ühendatud anduritest, mis annavad häiret, kui ühendus anduri ja seadme vahel katkeb. Ehk teisisõnu – kui andurit kandev inimene või ese, mille külge andur on kinnitatud, laevast eemaldub.

OLAS-süsteemi kasutamine on lihtne. GPS-ga varustatud nutiseadmesse tuleb laadida OLAS äpp ning ühendada seadmega soovitud arv andureid. Kui äpp tuvastab, et andur on levist kadunud, käivitab seade valju helialarmi, kuvab  ekraanile kadunud anduri kasutajanime, salvestab intsidendi toimumiskoha koordinaadid ning hakkab noolega näitama suunda punkti poole, kus vette kukkumine juhtus. Nii saab meeskond kiiresti häiresignaali ning pardale jäänutel on olemas kogu päästeoperatsiooni viivitamatuks käivitamiseks vajalik teave.

OLASe funktsioonid

OLAS anduri saab kinnitada käele nagu käekella, päästevesti külge, päästerõngale või muu eseme külge. Vastava äpi abil nutiseadmega ühendatud andurile saab määrata nime ja staatuse, ühendatud andur aktiveerub automaatselt, kui ta sisse lülitatakse.

Kui andur eemaldub põhiseadmest kauemaks kui 8 sekundit, aktiveerub alarm ning käivituvad sellele järgnevad tegevused:
* salvestatakse intsidendi toimumise asukoht ja ekraanil kuvatakse aluse hetkeasukoha koordinaadid
* nool ekraanil näitab intsidendi toimumise suunda
* seadme ekraanil kuvatakse MOB-päästemanöövri soovituslikke protseduure
* seade pakub võimaluse alustada hädaabikõnet eelsalvestatud numbrile

Anduri aku pidev tööaeg on 5 kuud, iga anduri aku staatust kuvatakse äpi kaudu nutiseadme ekraanil.

OLAS andur ei sisalda GPS-seadet ning seetõttu ei võimalda see päästetava liikumist reaalajas track’ida. Äpp juhatab ainult tagasi asukohta, kus intsident toimus ehk kus side telefoni ja käepaela vahel katkes. Kui vette kukkunud isik on vahepeal hoovuse või lainete tõttu õnnetuskohast edasi triivinud, tuleb päästjatel otsinguid jätkata kohapealseid olusid hinnates.

Meremessiks jõuab kohale ka uudistoode OLAS Float-On veekindel taskulamp. Ujuv taskulamp on varustatud äpiga ühilduva OLAS-anduriga, lambi märgutule režiim käivitub vette sattudes automaatselt 6 sekundi jooksul. Sagedusega kord sekundis vilkuv tuli on pimedas nähtav kuni 3 miili kaugusele ning seadme tööaeg valgusmajaka režiimis on 24 tundi. Sarnaselt teiste OLAS-anduritega käivitab taskulambi eemaldumine OLAS-põhiseadmest 8 sekundi jooksul MOB-alarmi, mis annab häiret, salvestab intsidendi asukoha ning hakkab näitama õnnetuskoha suunda. OLAS Float-On lampi saab kasutada kas OLAS käepaela asemel meeskonnaliikmete personaalse ettevaatusabinõuna või näiteks abivahendina vette kukkumise asukoha paremaks märgistamiseks, kui üle parda kukkus inimene, kel isiklikku OLAS-seadet kaasas polnud.

Kuni 120 – luumenise valgustugevusega taskulambi tööaeg on sõltuvalt režiimist 1-24 tundi, seadet saab laadida USB pesast.

Saadaval: Merevarustus.ee