Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus arendab merekeelt

Asutati Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus, mille eesmärk on merekultuuri järjepidevuse kindlustamine ning merendusvaldkonnaga seotud projektide ja isikute tegevuse toetamine, seehulgas merekeele arendamine.

Alaunud Meremessil tutvustasid asutajad Uno Laur, Tarmo Kõuts ja Jüri Lember vastloodud Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutust.

Creative Commonsi litsents, Malle

Uus sihtasutus koondab Eesti väärikaid merendusorganisatsioone ja soovib igakülgselt õla alla panna merekultuuri, kui meie rahvuskultuuri ühe olulise osa järjepidevuse kindlustamisele.

Kapten Laur on meresõidu kõrval neli aastakümmet pühendanud Eesti merenduse arengule ja merekeelele. Tema eestvedamisel on ilmunud “Mereleksikon” ja “Inglise-eesti meresõnaraamat”. Merekeele tutvustamine ja hoidmine saab samuti olema loodud sihtasutuse üks prioriteetidest. Sihtasutuse prioriteediks saab olema merenduse valdkonna õppurite ja teadustööde, valdkondlike projektide ja tegevuste rahaline toetamine. Aluse uuele nimelisele stipendiumile pani kapten Uno Laur isiklikult.

Kapten Uno Laur algatas 1973. aastal Eesti Meremuuseumi juures mereterminoloogia komisjoni tegevuse eesti merekeele arendamiseks ja korrastamiseks. Komisjoni paljuaastase visa töö tulemusena ilmus 1996. aastal Eesti Entsüklopeediakirjastuse väljaandel soliidne trükis – Mereleksikon. 1994. aasta septembris, pärast ESTONIA hukku kutsuti president Lennart Meri nominandina Laevahuku Uurimise Ühiskomisjon liikmeks ja nimetati 1996. aastal selle komisjoni esimeheks. Teenete eest Eesti Vabariigi ees autasustati Eesti Vabariigi Presidendi otsusega 2. veebruarist 1999. aastal III klassi Riigivapi ordeniga. Läinud 2004. aasta maist pensionile, jätkas Uno Laur ühiskondlikku tööd mereterminoloogia komisjoni, hilisema merekeele nõukoja esimehena. 2008. aastal valmis selle töö tulemusena mahukas “Inglise-eesti meresõnaraamat”. 2011. aastal valiti Uno Laur merekeele nõukoja auesimeheks.