Eestlased jätkavad World Sailingu komisjonides

Märtsi alguses kinnitati ametlikult, et purjetamise katusorganisatsiooni World Sailing komisjonidesse arvati taaskord ka kaks eestlast – Agnes Lill ja Andrus Poksi, kes panustavad maailma purjetamise arendamisse järgmised neli aastat, teatas Eesti Jahtklubide liit.

“Protsess vastavuses olümpiatsükliga neljaks aastaks valitavatesse komisjonidesse kandideerimiseks algab vahetult pärast Olümpiamänge, mil World Sailing saadab kõikide oma liikmesriikide rahvuslikesse purjetamisliitudesse ankeedid, mille komisjonidesse pürgijad ära täidavad. Sealjuures saavad nad ise valida, millistesse komisjonidesse kuuluda soovitakse. Laekunud avalduste alusel teeb World Sailingu juhatus valiku, kes millisesse komisjoni määrata. Arvesse võetakse kindlasti kandidaadi eeldusi meeskonnatöö tegemiseks, valmisolekut ja julgust esitada oma seisukohti ning neid ka kaitsta, samuti kogemusi, teadmisi ja muud sarnast, sõltuvalt antud komisjoni spetsiifikast,” tutvustas Andrus Poksi komisjonidesse kandideerimise korda.

Andrus Poksil algab nüüd juba kolmas ametiaeg World Sailingu komisjonides. “Sellest aastast on praktiliselt kõikide komisjonide liikmete arvu vähendatud ja mõnes lausa poole võrra, mis muidugi lisab vastutust ja töökoormust juurde neile liikmetele, kes valituks osutuvad. Eelnevast tulenevalt on seekordne eestlaste komisjonide liikmeteks saamine eriliselt oluline ja tähtis saavutus,” rõõmustas ta.

Järgneval neljal aastal osaleb Andrus Poksi taas Võistlusreeglite komisjoni ja Kohtunike komisjoni töös. Neist esimene on liikmeks pääsemise mõttes üks suurima konkursiga komisjone, kus käib aastaringne ja pidev töö purjetamise võistlusreeglite arendamise, täiustamise ja vajadusel muutmisettepanekute esitamise nimel. Samuti lahatakse World Sailingusse saabunud küsimusi reeglite kohta ning lastakse välja ametlikke reeglite tõlgendamisi ning situatsioonide valmislahenduste kogumikke. Kohtunike komisjon on aga üks võistlusametnike komisjoni suundadest (lisaks mõõtjate, võistlusjuhtide ja vahekohtunike komisjonidele), mis tegeleb purjetamiskohtunike valdkonnaga: tööjuhendite ja -protseduuride väljatöötamine, kohtunike programm, seminarid ja atesteerimine, kohtunike distsiplinaarküsimused jpm.

Lisaks eeltoodule on Poksi liikmeks ka kolmandas komisjonis – World Sailingu Olümpiaklasside komisjonis, seda tulenevalt tema rahvusvahelise olümpiapurjelauaklassi RS:X tegevjuhi ja peasekretäri tööst.

“Olen väga rõõmus ja meelitatud, et mind järgmiseks 4-aastaseks tsükliks kutsuti tööle World Sailingu Rahvusvaheliste mõõtjate komisjoni. See on kindlasti suur tunnustus seni tehtud tööle World Sailingu, selle erinevate komisjonide, paadiklasside ning ka regattide heaks,“ sõnastas Agnes Lill oma esimesed emotsioonid.

“Eelmisel 4 aastal kuulusin Varustuse kontrolli ja Klassireeglite komisjonidesse, mis oma töö ülesehituselt on paljuski seotud just mõõtjatele “tööriistade” ettevalmistamisega. Tegelesime erinevate paadiklasside reeglite korrastamise ja ülevaatamisega, standardiseerimisega, mõõtmisprotseduuride arendamise ning ka võimalusel ühtlustamisega,” andis Lill ülevaate eelneval tööperioodil tehtust. “Ootan huviga alanud perioodi uues komisjonis ning tean juba ette, et palju põnevat ning vastutusrikast tööd seisab ees,“ sõnas Agnes Lill.

World Sailing on maailma purjesporti juhtiv katusorganisatsioon, mis on ametlikult tunnustatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Rahvusvahelise Paralümpiakomitee poolt. 1907. aastal asutatud organisatsioon koosneb 144 rahvuslikust purjetamisliidust ja 114 ülemaailmsest klassiliidust.