Algas paadiretk Vabatahtlik Merepääste ümber Eesti ehk EV 100 sadamat

1. juuni hommikul alustas Mulgimaa Järvepääste paatkond Väikselt Emajõelt Hummuli sadamast paadiretke Vabatahtlik Merepääste ümber Eesti. Sõidetakse Hummulist Luunjani ning külastatakse teele jäävaid sadamaid.

Fotol: Rein Tafenau, Mulgimaa Järvepääste eestvedaja

Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Päästeliidu vabatahtlikud merepäästjad ja Eesti Väikesadamate Arenduskeskus tähistavad EV100 juubeliaastat suure paadituuriga, mille käigus vabatahtlikud merepäästjad väisavad oma merepäästealustel kokku 100 Eestimaa sadamat. Tuur toimub teatesõidu põhimõttel ning on plaanitud kestma läbi navigatsioonihooaja. Sõidul osalevad erinevate Eesti ranniku ja siseveeteede äärsete merepäästeühingute päästepaadid ja ka suuremad päästealused. Sümboolse teatepulgana antakse iga etapi lõpp-punktis järgmisele paatkonnale üle ettevõtmise lipud.

Lisaks sümboolsele tähendusele on vabatahtlike merepäästjate ettevõtmisel ka üsnagi praktiline tahk: EV100 Sadamat sõidu käigus tutvutakse nii oma kui naabersadamate oludega, sissesõidu- ja sildumistingimustega ja päästevarustusega. Isiklikud kontaktid sadamate töötajatega ning sadamate praktiliste võimaluste tundmine võivad kunagi reaalse päästeoperatsiooni käigus osutuda hindamatuteks teadmisteks. Paadiretke peatuskohtades kirjutatakse koos sadamapidajatega allkirjad ühisdeklaratsioonile, millega rõhutatakse rannakülade pärandi hoidmise, väikesadamate kui mereväravate arendamise ja meresõiduohutuse tagamise tähtsust. Külastatud sadamatesse jääb retke tähistama vastav infotahvel.

EV100 sündmuste sarja kuuluva ettevõtmisega tahavad korraldajad juhtida tähelepanu ohutu meresõidu põhimõtete järgmisele, ennetustööle ja vajadusele tagada merepäästevalmisolek kõigil veeteedel 24/7. Vabatahtliku merepäästetegevuse panus on märgiline mitte ainult kodusadama läheduses, vaid kogu ühiskonnale, rõhutas ka president Kersti Kaljulaid Toila vabatahtliku merepäästeseltsi 10. aastapäeval peetud kõnes eelmise aasta detsembris.

Mulgimaa Järvepääste eestvedaja Rein Tafenau kirjeldas algavat aktsiooni järgmiselt:
„Paadisõit algab Hummulist ning esimesel etapil külastatakse sisevete sadamaid Väike-Emajõe, Võrtsjärve ja Emajõe piirkonnas kuni Luunjani. Järgmiste sõitudega läbivad meie paatkonnad oma päästealustel Tartu, Emajõe, Peipsi Järve. Narva jõe kaudu jõutakse Narva-Jõesuus Soome lahele. Tuuri lõpuks on planeeritud jõuda Eesti lõunapiirile Iklas, nii et kui kaarti vaadata, teeme Eestile paatidega peaaegu täisringi peale. Kogu üritusest valmib foto- ja videolugu ning eks siis pärast ole kaardilt näha, kuidas teekond täpselt välja kujunes.“

Et merepäästjate sõnum võimalikult suure publikuni jõuaks, püütakse sadamate külastused ajastada päevadele, kui sadamates ka midagi muud toimub: merepäevad, regatid, kontserdid, talgud, õppepäevad või muud üritused. Vabatahtliku Merepääste reageerimispunktid on Eesti rannikul rohkem kui 80 asukohas, enamasti väikesadamates. Sadamaregistri andmetel on Eestis kokku üle 200 sadama, neist 173 on väikesadamad, millest omakorda umbes 60 pakub ka külalissadama teenuseid.

Kel huvi paadisõitu vaadata ja merepäästjaid kodusadamas tervitada, leiab täpsema info vabatahtlike merepäästjate lehekülgedelt Facebookis. Kui keegi aga sooviks mõnel etapil merepäästjatega kaasa sõita, tasuks võtta ühendust oma kodukoha vabatahtliku merepäästeühinguga ning uurida, kas paadis on veel vabu kohti.

Täpsem info EV100 Sadamat merepäästjate paadisõidu I etapi kohta: Rein Tafenau, reinufoto@gmail.com, telefon 503 7465