60. Muhu väina regatt toimub ajaloolisel trassil

Tänavusel, 60. Muhu väina regatil järgitakse ajaloolist esimest trassi, kuid vastupidises suunas – finiš on Riias. Regatile oodatakse vähemalt 700–800 purjetajat Eestist ja naaberriikidest.

Nädalapikkuse Muhu väina regatiga käib kaasas tihe kultuuriprogramm, mille eesmärk on elavdada peatusepaikades kohalikku elu ja tutvustada välisvõistlejatele Eestit – nõnda igas sadamas, kus ankrusse heidetakse.

Osalejad jagatakse võistlusel seitsmesse gruppi ja kolme klassi. Tippklass purjetab rahvusvahelise avamerepurjetamise reeglite ja punktiarvestuse järgi, teise klassi moodustavad jahid, milles sõidavad harrastajad ja kelle tulemusi mõõdetakse lihtsamate punktiarvestusvalemite alusel. Kolmandad on klassikalised puujahid ehk Folkboot’id. Nende arv on aastatega aina kasvanud ning mullu oli neid 18. Aega arvestatakse regatil sekundi täpsusega ning tulemused arvutatakse iga jahiklassi ja grupi arvestuses eraldi. Korraldajatele on abiks jahtide jälgimissüsteem (tracking), mis teeb regati huvitavaks ka kaldal olijaile – tänu GPS-ile saab igaüks jahte reaalajas jälgida.

 

60. juubeliregatt toimub 7.-15. juulil 2017 algusega Haapsalust ja lõppsadamaga Riias – järgides esimest regatti, kuid vastupidises suunas.

Vaata lisaks: muhuvain.ee