“30 MILES” arendab kuut Eesti sadamat

Soome lahe idaosa sadamate arendamiseks on loodud rahvusvaheline koostööprojekt “30 MILES”, kus osalevad kuus Soome ja kuus Eesti sadamat. Projekti eesmärgiks on ühtlustada teenindustaset, sadamate turvalisust ja kasutusmugavust. 30 MILES projekti tulemuseks on kvaliteetne väikesadamate ring iga 30 miili tagant ümber Soome lahe. Projekt peaks valmima maiks 2018.

Praegu on probleemiks, et väikesadamate võrgustik pole lõbusõidupaatidega liiklemiseks piisavalt tihe. Paremad sadamad lisaks atrakiitvsust kogu piirkonnale ja idee on rajada sadam iga 30 meremiili tagant. Sadamate ring peaks ümbritsema kogu Soome lahte. Soov on, et sadamad pakuks ka kvaliteetsemaid teenuseid ja aidata sadamaid turunduses, et paadiomanikeni jõuaks info pakutavast.

Lisainfo: http://www.merikotka.fi/30miles
Projekti “30 MILES” rahastab Interreg Central Baltic.